ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ НОВЫЙ САЙТ


História vývoja spolo?nosti

Firma CsonkaTRANS má za sebou vy?e 30 ro?né pôsobenie, od roku 1991.  Jej hlavnou ?innos?ou je výkup a predaj nákladných , ú?itkových a osobných vozidiel. Ponúkame dopravcom jazdené vozidlá , ktoré mô?u prefinancova? prostredníctvom leasingových spolo?ností, ktorým sme zmluvnymi partnermi , Tatra-Leasing, ?SOB Leasing, VB Leasing a spolupracujeme aj s Unicredit Leasing, Slovenská sporite?na Leasing, Impuls Leasing a iné. Od roku 1999 sme vybudovali sídlo firmy na rozlohe 36 000 m2 a od roku 2001 sme za?ali s prevádzkou servisu, kde ponúkame opravu ú?itkových vozidiel. Prenajímame skladové priestory velkosti od 150 m2 a? 1110 m2 . Celková kapacita ponúkaných priestorov 8000 m2. Certifikát kvality pod?a normy DIN EN ISO 9001:2000, ktorý je objektívnym potvrdením a osved?ením spo?ahlivých slu?ieb na?ej spolo?nosti ako na?ej snahy o neustále zlep?ovanie systémových procesov za ú?elom uspokojovania rastúcich potrieb na?ich zákazníkov, vlastníme od mája roku 2005 pre


  • purchase and sale vehicleCsaba Csonka

CEO

Продажа автомобилей

N

X

Первая регистрация:

0

Пробег:

0

Нетто Цена:

0,-EUR

Нетто Цена:

0

N

X

Первая регистрация:

0

Пробег:

0

Нетто Цена:

0,-EUR

Нетто Цена:

0

N

X

Первая регистрация:

0

Пробег:

0

Нетто Цена:

0,-EUR

Нетто Цена:

0

N

X

Первая регистрация:

0

Пробег:

0

Нетто Цена:

0,-EUR

Нетто Цена:

0

Výkup nákladných vozidiel - +421 905 456666 

Vykúpime nákladné a ú?itkové vozidlá, ?aha?e, návesy - prívesy, valníkové plachtové, skri?ové, chladiarenské, mikrobusy a pod. Ak máte na predaj nejaké vozidlo alebo vozidlá, prosím posla? aj fotky a ve?ký technický preukaz vozidla emailom. [email protected]

Následne Vás budeme kontaktova?.

Rýchle jednanie, platba ihne?.

  • ?aha?e
  • Náves, príves
  • Nákladné
  • Dodávky
?aha?e
Náves, príves
Nákladné
Dodávky

Servis a predaj náhradných dielov - +421 905 649770

V na?om servisnom centre zabezpe?ujeme servis nákladných automobilov, návesov a prívesov, diagnostiku nákladných vozidiel

montá? hydraulických systémom sklápania zna?ky HYVA  na v?etky typy vozidiel,

predaj hydraulických piestov na vyklápacie návesy a prívesy

nastavenie geometrie na v?etky typy vozidiel a návesov, prívesov

výmena ?elných skiel na v?etky typy vozidiel

pneuservis

predaj nových náhradných dielov na nákladné vozidlá

predaj pou?itých náhradných dielov pre nákladné automibily:

motor

prevodovky

predné a zadné nápravy

iné


Zoznam náhradný dielov

Покупка автомобилей

Cena ro?ného nájmu neobsahuje náklady za spotrebu vody, kúrenia, plynu, elektriny, odvoz smetí.

Nájomné sa platí v?dy na príslu?ný mesiac vopred, do 5. d?a.

Fotogaléria

'); filterElements.each(function(){ var fclone = $(this).clone(); fclone.hide(); filterContainer.append(fclone); }); galContainer.append(filterContainer); galContainer.find('.gpgFilteredContainer').css('animation-name', anim_effect); galContainer.find('.gpgFilteredContainer').css('animation-duration', '.5s'); galContainer.find('.ays_grid_column_1').fadeIn(400); mainGallery.addClass('ays_gpg_display_none'); mainGallery.removeAttr('id'); $(document).find('.gpgFilteredContainer').lightGallery(gpgFilterLightboxOptions); $(document).find('.ays_gallery_container_1 div.ays_grid_column_1').hover(function(){ $(this).find('.ays_hover_mask').css('animation-name', 'fadeIn'); $(this).find('.ays_hover_mask').css('animation-duration', '.5s'); $(this).find('.ays_hover_mask').css('opacity', '1'); }, function(){ $(this).find('.ays_hover_mask').css('animation-name', 'fadeOut'); $(this).find('.ays_hover_mask').css('animation-duration', '.5s'); $(this).find('.ays_hover_mask').css('opacity', '0'); }); } $(document).find('.ays_grid_column_1 div.ays_hover_mask').find('.ays_image_url').on('click', function(e){ setTimeout(function(){ $(document).find('.lg-close.lg-icon').trigger('click'); },450); window.open($(this).attr('data-url'),'_blank'); }); }); }); })(jQuery);
\'08\'/

08

\'02\'/

02

"); $(document).find(".ays_gallery_body_1").append(aysGalleryContent_1); $( window ).resize(function() { $(document).find(".mosaic_1").Mosaic({ innerGap: 5, refitOnResize: true, showTailWhenNotEnoughItemsForEvenOneRow: true, maxRowHeight: 250, maxRowHeightPolicy: "tail" }); }); $(document).find('.ays_gallery_container_1 div.ays_grid_column_1').hover(function(){ $(this).find('.ays_hover_mask').css('animation-name', 'fadeIn'); $(this).find('.ays_hover_mask').css('animation-duration', '.5s'); $(this).find('.ays_hover_mask').css('opacity', '1'); }, function(){ $(this).find('.ays_hover_mask').css('animation-name', 'fadeOut'); $(this).find('.ays_hover_mask').css('animation-duration', '.5s'); $(this).find('.ays_hover_mask').css('opacity', '0'); }); $(document).find("ays_grid_column_1").on("mouseover", function(){ if($(this).find(".ays_hover_mask .ays_image_title").length != 0){ $(this).find(".ays_hover_mask>div:first-child").css("margin-bottom", "40px"); } }); $(document).find(".ays_grid_column_1 div.ays_hover_mask").find(".ays_image_url").on("click", function(e){ setTimeout(function(){ $(document).find(".lg-close.lg-icon").trigger("click"); },450); window.open($(this).attr("data-url"),"_blank"); }); $(document).find(".ays_grid_column_1 div.ays_link_whole_image_url").on("click", function(e){ setTimeout(function(){ $(document).find(".lg-close.lg-icon").trigger("click"); },450); window.open($(this).attr("data-url"),"_blank"); });$(document).find('.gpg_loader_1').css({'display': 'flex', 'animation-name': 'fadeIn'}); var aysgrid_1 = $("#ays_masonry_grid_1").masonry({ percentPosition: false, itemSelector: ".ays_masonry_grid-item", columnWidth: ".ays_masonry_item_1", transitionDuration: ".8s", gutter: 5, }); setTimeout(function(){ $(document).find(".ays_gallery_container_1 .mosaic_1").Mosaic({ innerGap: 5, refitOnResize: true, showTailWhenNotEnoughItemsForEvenOneRow: true, maxRowHeight: 250, maxRowHeightPolicy: "tail" }); aysgrid_1.masonry("layout"); },300); var gpgSearchLightboxOptions = { selector: ".gpgSearchContainer", share: false, hash: false, addClass:"ays_gpg_lightbox_1", fullScreen: false, autoplay: false, pause: 5000, mousewheel: false, keyPress: false, actualSize: false, pager: false, download: false, autoplayControls: true, counter: true, showThumbByDefault: false, getCaptionFromTitleOrAlt: false, subHtmlSelectorRelative: true }; /*AV Search Image*/ $(document).on("input", "#inp_search_img_1", function(e) { var ays_for_srch_cont = $(document).find("#ays_grid_row_1 .ays_grid_column_1"); var this_val = $(this).val().toLowerCase(); for(var srch_i = 0; srch_i < ays_for_srch_cont.length; srch_i++){ var srch_desc = ays_for_srch_cont.eq(srch_i).data("desc").toLowerCase(); var srch_img_div = ays_for_srch_cont.eq(srch_i); srch_img_div.removeClass("gpgSearchContainer"); if(srch_desc.indexOf(this_val) == -1){ srch_img_div.fadeOut(400); setTimeout(function(){ aysgrid_1.masonry("layout"); }, 400); }else{ if(this_val == ""){ srch_img_div.removeClass("gpgSearchContainer"); }else{ srch_img_div.addClass("gpgSearchContainer"); } if($(this).parents("[class^=\"ays_gallery_container\"]").find(".ays_grid_row").length > 0){ if(parseInt(srch_img_div.css("margin-right")) == 0){ srch_img_div.css("margin-right","2.5px"); } } srch_img_div.fadeIn(400); setTimeout(function(){ aysgrid_1.masonry("layout"); }, 400); } } if(this_val != ""){ $(document).find("#ays_grid_row_1").data("lightGallery").destroy(true); $(document).find('#ays_grid_row_1').lightGallery(gpgSearchLightboxOptions); }else{ $(document).find("#ays_grid_row_1").data("lightGallery").destroy(true); $(document).find("#ays_grid_row_1").lightGallery({ selector: ".ays_grid_column_1", share: false, hash: false, addClass:"ays_gpg_lightbox_1", fullScreen: false, autoplay: false, pause: 5000, mousewheel: false, keyPress: false, actualSize: false, pager: false, download: false, autoplayControls: true, counter: true, showThumbByDefault: false, getCaptionFromTitleOrAlt: false, subHtmlSelectorRelative: true }); } });$(document).find('#ays_grid_row_1').lightGallery({ selector: '.ays_grid_column_1', share: false, hash: false, addClass:'ays_gpg_lightbox_1', fullScreen: false, autoplay: false, pause: 5000, mousewheel: false, keyPress: true, escKey: true, actualSize: false, pager: false, download: false, autoplayControls: true, counter: true, showThumbByDefault: false, getCaptionFromTitleOrAlt: false, subHtmlSelectorRelative: true });$(document).find('.ays_gallery_container_1').imagesLoaded() .done( function( instance ){ $(document).find('.ays_gallery_container_1').css({'display': 'block', 'animation-name': 'fadeIn'}); $('#ays_grid_row_1 img.ays_gallery_image').each(function(){ var realWidth = this.width; var ratio = parseFloat(1)*realWidth; $('#ays_grid_row_1 img.ays_gallery_image').each(function(e) { $(this).height(ratio); }); }); $(document).find('.gpg_loader_1').css({'display': 'none', 'animation-name': 'fadeOut'}); $(document).find('.ays_gallery_container_1 .mosaic_1').Mosaic({ innerGap: 5, refitOnResize: true, showTailWhenNotEnoughItemsForEvenOneRow: true, maxRowHeight: 250, maxRowHeightPolicy: 'tail' }); setTimeout(function(){ aysgrid_1.masonry('layout'); },300); var ays_gallery_containers = $(document).find('.ays_gallery_container_1'); ays_gallery_containers.css({ position: 'static' }); $(window).trigger('resize'); }) .fail( function() { var errorImage = $('

????????? ??????????? ?? ???????????

'); $(document).find('.ays_gallery_container_1').prepend(errorImage); $(document).find('.ays_gallery_container_1').css({'display': 'block', 'animation-name': 'fadeIn'}); $(document).find('.gpg_loader_1').css({'display': 'none', 'animation-name': 'fadeOut'}); $(document).find('.ays_masonry_item_1>img, .ays_mosaic_column_item_1>img, .ays_grid_column_1>img').each(function(e, img){ if(img.getAttribute('src') == '' || img.getAttribute('src') == undefined){ $(this).css('display', 'none'); $(this).parent().find('.ays_hover_mask').remove(); $(this).parent().find('.ays_image_loading_div').css({ 'opacity': '1', 'animation-name': 'tada', 'animation-duration': '.5s', 'display': 'block', 'padding-top': 'calc(100% - 25px)', }); $(this).parent().find('.ays_image_loading_div').find('img').css('position', 'static'); $(this).parent().find('.ays_image_loading_div').find('img').attr('src', 'https://new.csonkatrans.sk/wp-content/plugins/gallery-photo-gallery/public//images/error-404.png'); var ays_err_massage = $('Image not found!'); var img_parent = $(this).parent().find('.ays_image_loading_div').eq(0); img_parent.append(ays_err_massage); $(this).remove(); } }); setTimeout(function(){ aysgrid_1.masonry('layout'); $(window).trigger('resize'); },300); }); },1000); }); })(jQuery);

контакты

Send message

Send message

Продажа автомобилей

Adrián VONDRA

Mobil: +421 918 159 999

e-mail: [email protected]


TIBOR MICHALEC

Mobil: +421 915 904 000

e-mail: [email protected]

Покупка автомобилей

Csaba Csonka

Mobil: +421 905 456 666

e-mail: [email protected]

Servis - NB

Ján Csík

Mobil: +421 905 649 770

e-mail: [email protected]

Sekretariát

Georgina Csalaová

Mobil: +421 915 904 010

e-mail: [email protected]

ru_RURussian